Ramona  Octaviana Gheorghe este medic primar psihiatru de copii și adolescenți și psihoterapeut adlerian, cu 12 ani de practică în clinica spitalicească și în ambulator, precum și în rolurile de coordonator de echipe multidisciplinare de evaluare și intervenție în tulburările psihice la copil și adolescent; și lector în cadrul Fundației Generația a cursului de „Psihiatrie a copilului și adolescentului”, a cursului de „Tulburări de dezvoltare” și a cursului de „Patologia adolescenței”.

De asemenea, este membră în: Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie; Asociația Română de Psihiatria Copilului și Adolescentului și Profesii Asociate; în European College of Psychoneuropharmacology; Federația Română de Psihoterapie; Asociația de Psihologie și Psihoterapie Adleriană. Este formator acreditat de Ministerul Muncii.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Comportamente stereotipe la copiii cu TSA

Tulburarea de spectru autist afectează funcționarea socială și interacțiunea copiilor și a adolescenților într-o manieră destul de stabilă de-a lungul timpului, așa încât una dintre principalele ținte în intervenția terapeutică este tocmai dezvoltarea abilităților sociale.

Modelul diferit și disfuncțional de interacțiune socială – simptomul-cheie în TSA – este însoțit încă de la copilul mic de un fel special de manifestare a activității motorii: uneori prin hiperactivitate – de la comportamente de stimulare proprioceptivă și vestibulară până la neliniște psihomotorie; prin manierisme, stereotipii motorii și comportamente repetitive, fără funcționalitate.

Pervertirea gesturilor și a comportamentelor motorii – mersul pe vârfuri, fluturatul mâinilor, țopăitul, rotirea obiectelor, repetarea unor acțiuni sau nemulțumirea la schimbarea rutinelor pot fi  primele surse de îngrijorare ale părinților, întrucât sunt foarte ușor de observat.

Vom încerca să clasificăm principalele manifestări motorii care apar în TSA și să identificăm modalități de diminuare a intensității și a frecvenței acestora.