Neil Martin este analist comportamental, certificat din 2002, și a publicat cercetări în reviste precum Journal of Applied Behavior Analysis, The Behavior Analyst, Research in Developmental Disabilities și Journal of Autism and Developmental Disorders, a început programe de formare postuniversitară și a predat cursuri de analiză comportamentală în întreaga lume. Din 2015, Neil a lucrat pentru Behavior Analyst Certification Board (BACB) în rolul de Director pentru Dezvoltare Internațională și, de la schimbarea anunțată de BACB în orientarea internațională, Neil a oferit sprijin și asistență numeroaselor țări în ceea ce privește dezvoltarea propriei infrastructuri profesionale, a standardelor și chiar a sistemelor de acreditare specifice țării.

Prezintă la Conferința Internațională ABA 2022

Analiza comportamentului: știință, aplicație, o profesie în evoluție 

Abstract

În multe țări din lume există o conștientizare și un interes tot mai mare față de domeniul analizei aplicate a comportamentului în ultimul deceniu, în special în ceea ce privește aplicarea tehnicilor sale la copiii cu autism și dizabilități de dezvoltare, cu o creștere concomitentă a numărului de indivizi și organizații care oferă servicii de analiză comportamentală. Până în prezent, în afară de certificarea BACB în Statele Unite, nu există standarde specifice fiecărei țări, nici acreditări în analiza comportamentală specifice fiecărei țări și nici o recunoaștere specifică țării pentru analiza aplicată a comportamentului ca profesie distinctă, cu propriile strategii, tactici și fundamentul filozofic. Această prezentare argumentează importanța profesionalizării, de la țară la țară.

Prezentarea va fi susținută în limba engleză.