• Terapeut integrare senzorială

Asociația Help Autism

Aplicarea metodelor și tehnicilor specifice terapiei de integrare senzorială în lucrul cu copii din spectrul autist

  • Psihoterapeut

Asociatia Help Autism

Aplicarea programelor personalizate de psihoterapie a copiilor cu tulburare de spectru autist prin utilizarea metodei ABA

Prezentări la Conferința Internațională ABA 2022.

Temă: Terapia de integrare senzorială în dobândirea abilităților de autoservire

Abstract

Abilitățile de autonomie personală sunt importante pentru formarea imaginii de sine și a stimei de sine a copilului și îl ajută pe acesta să se integreze in societate.

Premisele în formarea deprinderilor de autonomie personală sunt cunoaşterea propriului corp, a schemei corporale şi a trebuinţelor primare.

Fiecare copil, începând de la naştere, trece printr-un un proces complex şi îndelungat de modelare în vederea adaptării la mediul social adult. Prin învățare el este ajutat să se integreze în societate, adaptându-şi comportamentul la condițiile mediului. Integrarea socială înseamnă familiarizarea cu mediul, adaptarea la condiţiile şi cerinţele mediului şi respectarea regulilor sociale, iar dezvoltarea autonomiei personale reprezintă primul pas spre integrare. 

Autonomia personală se formează din copilărie în mediul familial. Familia este un mediu afectiv, social şi cultural în care copilul se  formează şi se pregătește să devină adult. Copilul se dezvoltă printr-o permanentă învățare şi organizare a normelor existente în societate. 

La baza proceselor de învăţare stau echilibrul senzorial-motric, dobândirea autonomiei personale şi sociale, acestea asigurând  formarea abilităților cognitive şi a integrării în comunitate.