Lizetta Mihăilă e psiholog clinician principal, psiholog specialist in psihologie educaţională şi consiliere vocaţională, profesor itinerant , logoped , formator şi autor de articole de specialitate (psihologie 

şi logopedie), publicate pe site-urile: www.itsybitsy.ro, www.radioromaniajunior.ro și www.copilul.ro.

Este co-autor al cărților, , Descopar ce stiu, ce simt, ce pot, ce vreau”, apărute la Editura Delfin, autor al cărții ,,Vitamine pentru părinţi şi bunici” și,  Dezvoltarea limbajului oral la copiii cu dificultăți intelectuale „, autor de articole de psihologie in revistele : ,,Ioana visul copiilor”,, ,,Femeia”, ,,Logos”( revista logopezilor),   ,,Superbebe”, ,,Atelier didactic” ( revista Casei Corpului Didactic din București).

Susţine ateliere de dezvoltare personală pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi pentru părinţi, workshop-uri și webinarii cu teme legate de terapia tulburărilor de limbaj şi de parenting, acordă asistenţă psiho-pedagogică copiilor integraţi în învăţământul de masă, este logoped specialist al platformei e learning TIMLOGO.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă 

Lucrarea prezentată va aborda următoarele teme:

  • echipa multidisciplinara a copilului cu cerințe educative speciale 
  • rolul scolii/ grădiniței incluzivă
  • modalități de lucru cu copilul cu CES
  • legislație și masuri incluzive pentru integrarea copilului cu CES