Lavinia Daringa

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Organizarea dosarului copilului – normă tehnică în intervenția comportamentală

Intervenția comportamentală la copilul cu tulburare din spectrul autismului presupune eforturile cumulate a unei echipe formate din mai mulți specialiști și familie, iar organizarea unui dosar cu date personalizate este o condiție de bază pentru realizarea unei comunicări eficiente între membrii echipei și măsurarea progresului copilului.

În cadrul prezentării vor fi abordate urmatoarele aspecte:

 1. Importanța realizării unui dosar cu programe ABA bine structurat.
 2. Componentele unui dosar personalizat cu programe ABA:
 • Grila de abilități
 • Obiectivele generale
 • Planul de intervenție personalizat
 • Frecvența comportamentelor neadecvate
 • Evaluarea preferințelor
 • Orarul zilnic al copilului
 • Lista de programe active
 • Fișele de notare zilnică
 • Graficul de evoluție
 • Lista de programe masterate
 • Evaluarea terapeuților
 1. Prezentarea modelului de dosar cu programe aba al unui copil cu TSA.
 2. Materiale utile în organizarea eficientă a datelor din dosar.
 3. Trierea și stocarea datelor în timp.
 4. Concluzii.