Lauric Anamaria Mădălina

Absolventă a Colegiului Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, filieră Tehnologică, profil Servicii, specializarea Tehnicin în Turism.

Absolvirea cu succes a Facultății De Istorie și Geografie, Departamentul de Științe Umane și Social politice – Programul de studiu ASISTENȚĂ SOCIALĂ și a Facultății de  Științe ale Educației, Departamentul cu profil Psihopedagogic din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava.

Activarea în calitate de voluntar pe parcursul urmării studiilor liceale și universitare în activități ce au vizat sprijinirea, asistarea psihopedagogică, consilierea sociopsihologică a copiilor proveniti din familii/ medii defavorizate, copii și persoane adulte cu dizabilități.

Angajat al asociației Help Autism pe postul de asistent social începând cu luna Septembrie 2021. Asociație în cadrul căreia învăț, mă dezvolt și evoluez atât din puct de vedere profesional cât si personal.

Participare 14 ore de training  ”Sistemul de comunicare prin schimbul de imagini” PECS nivelul 1.

Absolvirea cursului ”Terapie comportamentală aplicată la copiii cu TSA” desfășurată în cadrul Asociației Help Autism, a reprezentat o importantă experiență de învătare în vederea profesionalizării.

Persoană agreabilă, empatică animată de sentimente placute față de copii și în general față de cei din jur. Sunt atrasă de activități care presupun informarea, pregătirea și dezvoltarea.

Prezentări la Conferința Internațională ABA 2022.

Temă: Îmbunătățirea abilităților sociale ale copiilor cu TSA

Subtema 4: Jocul în colaborare

Abstract

Un rol important în dezvoltarea abilităților sociale îl are jocul în colaborare.

Copiii cu tulburare de spectru autist, pot avea tendința de aș desfășura jocul singuri. Jocul în colaborare constă în acea activitate în care o persoană competentă asigură resursele necesare jocului, îl inițiază sau se alătură acestuia împreună cu copilul, cu scopul de a oferi instrucțiuni sau recomandări pentru a stimula interacțiunile. Jocul în colaborare modelează abilitățile cognitive, sociale și emoționale.

De asemenea, ajuta copilul să dezvolte complianța la reguli, să-și dezvolte capacitatea de exprimare, având ca rezultat creșterea gradului de adaptabilitate la mediu.