Ioana Cristina Constantinescu

Psihopedagog Special, BCBA, Director regional și fondator al asociației ASCEND KIDS din Brașov și Făgăraș, Director grădinița Ascend Kids.

Prezentări la Conferința Internațională ABA 2022.

STRATEGII DE GESTIONARE A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE LA NIVELUL GRUPURILOR

Abstract:

În contextul unei grupe mixte, provocările la nivel comportamental apar fără îndoială. 

Unele dintre variabilele principale care generează problemele de comportament sunt:    

– lipsa controlului instrucțional

– lipsa abilitaților de comunicare funcțională 

– contingențele între comportamentele behnid the skin și cele manifestate în exterior (cu alte cuvinte- managementul emoțiilor)

– lipsa skillurilor specific vârstei și cerințelor – precum : să își aștepte rândul, să păstreze liniștea, să rămână la locul lor, sa împartă bunurile, sa urmeze reguli, sa se joace adecvat alături de ceilalți, sa înceapă și să încheie o interacțiune de joc sau să se alăture unui joc în desfășurare etc.

  Procesul de învățare și de acomodare la un mediu ce vine  către copil cu multe solicitări, poate să devină aversiv atunci când nu folosim instrumentele potrivite. 

  În acest sens, strategiile de gestionare a comportamentelor disruptive bazate pe modelele contingențelor de grup, nu doar că reușesc să reducă frecvența comportamentelor nedorite ci sunt eficiente în întărirea comportamentelor funcționale alternative. 

 Abordarea își găsește aplicabilitatea și în sistemul de învățământ atunci când îți dorești să eficientizezi modul de colaborare cu cei mici, să îmbunătățești relațiile sociale și de comunicare sau poate fi utilizat atunci când te confrunți cu dificultăți la nivelul grupurilor de socializare sau de psihoterapie…acolo unde se întâlnesc la un loc mai multe minți sclipitoare și jucăușe. Acest seminar te va ajuta să înțelegi aplicabilitatea practică a contingențelor de grup implementate de noi în cadrul contextelor mai sus enumerate.