Analist comportamental BCBA si IBA, consultant PECS si psiholog clinician, cu experienta de 14 ani in domeniul analizei comportamentale, de  17 ani in domeniul pedagogiei si psihologiei copilului,  formator acreditat. 

Pasionata de munca cu copiii si adolescentii cu autism, am avut parte de experiente in domeniul analizei comportamentale in contexte internationale: SUA (parte din programe cu schimb de experienta), Danemarca si Germania (parte a echipei lui Robert Schramm), in prezent parte a echipei Pyramid Educational Consultants (Andy Bondy si Lori Frost). Co-fondator al Asociatiei Pyramid Learning Center. Experienta primilor ani profesionali ca si educatoare, psihopedagog si logoped m-a ajutat sa am o imagine holistica asupra interventiei terapeutice. Consider contextele naturale, cum ar fi grupurile mici, cadre extraordinare de predare ce pot imbina multiple tehnici de interventie validate stiintific.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Facilitând integrarea: Proiect de preintegrare

Această prezentare va fi în limba română.

În ultimii ani, atenția pentru educație incluzivă și integrare a crescut considerabil, accentuând importanța accesului tuturor copiilor, inclusiv a celor cu autism, la contextul învățământului de masă. Pentru a vorbi însă de o integrare de succes, copiii trebuie sa fie echipați cu abilitățile necesare din punct de vedere comportamental, social și al comunicării pentru a face față cerințelor mediului preșcolar. Studiul de față aprofundează preachizițiile pe care copilul cu autism trebuie să le dobândească înainte de integrarea în contexul învățământului de masă. Ele sunt predate într-un context funcțional asemănător învățământului preșcolar, urmărind o curriculă adaptată și fiind sincronizată cu planul individual de intervenție al fiecărui copil. Urmând principiile analizei comportamentale, programul de preintegrare vizeaza dezvoltarea abilităților de comunicare, sociale, de viață independentă și academice într-un cadru funcțional. Rolul comunicării eficiente este central în lucrarea de față, cu accent pe utilizarea suportului vizual, al comunicarii alternative și augmentative. Comunicarea alternativă (AAC) este folosită de-a lungul întregii zile, folosindu-ne de rutinele zilei. Învățarea îmbină strategii de predare validate știintific (bazate pe principiile analizei comportamentale aplicate) și adaptate nivelului grupului dar și nivelului de dezvoltare individual: învățarea incidentală (IT), predarea în mediul natural (NET), încercarile discrete (DTT), povesti sociale. Totodată sunt folosite strategii pedagogice apropiind copiii de contextele ce le vor întâlni in grădiniță: centrele de lucru, întâlnirea de dimineață, predarea frontală, etc. Nu în ultimul rând programul presupune folosirea strategiilor de stimulare neurosenzorială integrate în rutina și activitățile zilnice. Colaborarea si parteneriatul cu părinții, îngrijitorii si alți profesioniști din domenii conexe este parte integrantă a acestui proiect.