Diana Alexandrescu este psiholog clinician și coordonator în cadrul CCR DAAL Autism Project. A fost lector în cadrul Conferinței Internaționale ABA din 2019  și trainer de workshopuri pentru terapeuți între 2019- 2020. Are 14 ani de experiență în domeniul educației.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Toilet training: principii de bază, analiza particularităților și crearea unui protocol personalizat 

Plecând de la protocoalele de bază, Metoda rapidă (Azrin-Foxx) și Errorless Training (Taylor, Cipani & Clardy), am urmărit în cadrul a 5 studii de caz eficiența personalizării protocolului de implementare pe baza datelor anterioare trainingului, pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui individ. Fiecare studiu de caz cuprinde datele colectate înainte de începerea trainingului, modalitatea de analiză a acestora, preachizițiile esențiale, protocolul de predare și progresul până la încheierea trainingului. Diferențele majore dintre cele 5 modalități de implementare sunt relevante pentru a ilustra procesul de analiză și modalitatea de personalizare, punând accent pe nevoile individuale ale fiecărui caz în parte. Prezentarea noastră vă exemplifica fiecare componentă și va rezuma pașii necesari de la alegerea momentului de începere a trainingului, până la încheierea acestuia, alături de rezultatele obținute, propunând la final un protocol de analiză a cazurilor.