Connie Kasari, Ph.D. Universitatea din California, Los Angeles, profesor în domeniul dezvoltării umane și psihologie la Școala de Educație, cu o nominalizare comună în Departamentul de Psihiatrie. Diploma de Doctor i-a fost acordată de Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill și a fost profesor în cadrul UCLA, unde a predat cursuri de licență şi masterat, fiind în același timp coordonatorul principal pentru mai mult de 70 de doctoranzi. Este membru fondator al Centrului de cercetare și terapie pentru autism, din cadrul UCLA. Cercetarea ei își propune să dezvolte intervenții noi, bazate pe dovezi şi implementate în cadrul comunității. Proiectele recente includ intervențiile care au ca obiectiv dezvoltarea timpurie a comunicării sociale la sugarii cu risc, copiii mici și preșcolarii cu autism și cercetarea relațiilor între colegi la copiii preșcolari cu autism. Conduce mai multe studii ample, inclusiv o rețea de intervenții pentru copiii de vârstă școlară cu TSA și o rețea care își propune să crească nivelul de echitate în relație cu accesul la intervenții pentru copiii cu TSA care sunt subreprezentați în studiile de cercetare. În prezent, este președintele Societății Internaționale de Cercetare a Autismului.

Sesiune în cadrul Conferinței Internaționale ABA:

Atenție comună, joc simbolic, implicare și reglementare: un model de intervenție timpurie pentru copiii cu autism

Această prezentare va fi susținută în limba engleză.

Abstract

Abilitatea de a se implica în activități cu alți copii și de a comunica sunt obiectivele principale ale intervențiilor timpurii la copiii cu autism. Această discuție va descrie un model de intervenție timpurie, JASPER, care vizează direct comunicarea socială și limbajul la copiii mici cu autism. JASPER se află sub umbrela intervențiilor ABA și este o intervenție naturalistică, de dezvoltare și comportamentală (NDBI). Modelul a fost testat în peste zece studii controlate, incluzând adesea participanți care tind să fie excluși din studiile de cercetare, inclusiv copiii cu aptitudini verbale minime și pe cei care provin din medii defavorizate din punct de vedere economic, rasial şi etnic. Modelul a fost introdus în România.