Loredana Angelescu e psiholog clinician în supervizare. Lucrează din anul 2014 în cadrul Asociației Help Autism ca terapeut ABA.  Ca specialist în recuperarea copiilor cu autism, întocmește planuri de intervenție, le implementează și supervizează echipele responsabile cu implementarea lor. De semenea, aplică probe de diagnostic specifice domeniului de activitate. Din anul 2020, își desfășoară activitatea în Centrul Help Autism din Târgoviște, pe care îl coordonează.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Generalizarea cunoștințelor în terapia ABA

Generalizarea se referă la transferarea comportamentelor, al abilităților și al cunoștințelor învățate în terapie (mediul organizat și structurat) către mediul extern. Generalizarea este un proces important și complex, gândit și planificat încă de la începutul terapiei, fiind făcut permanent și în ritmul copilului.

Copiii cu autism prezintă întârzieri în ceea ce privește socializarea, comunicarea și comportamentul. Ei nu învață din mediul extern și nu reacționează precum copiii tipici. În ABA, procesul de învățare evoluează de la structura până la învățarea incidentală. Când lucrăm cu copii cu autism, scopul este să ajungem să interacționăm cu ei cât mai firesc și mai natural, astfel încât trecerea de la terapie la grădiniță, școală etc. să fie lină, iar integrarea în societate să se producă mai ușor.

E nevoie să ne  setăm  obiective clare în ceea ce privește dobândirea de către copil a unor abilități de comunicare funcțională care să-l ajute să interacționeze în mediul extern. Pentru a reuși să facem  transferul informațiilor și să ajungem la generalizare, e nevoie să variem materialele folosite, SD-urile, persoanele cu care interacționează copilul, mediul/spațiul de predare.