Ana Hodea are certificare M.ED și BCaBA și are specializare în dezvoltarea, stimularea și corectarea limbajului verbal și non-verbal în terapia și recuperarea copiilor cu autism. A fost lector în cadrul Conferinței Internaționale ABA în 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, precum și în cadrul Conferinței IACB în 2017, dar și la International Convention TSA Re-think, în 2018.

E formator la cursurile de logopedie începând cu 2012 și are 12 ani de experiență în terapia logopedică și 14 ani de experiență în domeniul educației.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Toilet training: principii de bază, analiza particularităților și crearea unui protocol personalizat 

Plecând de la protocoalele de bază, Metoda rapidă (Azrin-Foxx) și Errorless Training (Taylor, Cipani & Clardy), am urmărit în cadrul a 5 studii de caz eficiența personalizării protocolului de implementare pe baza datelor anterioare trainingului, pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui individ. Fiecare studiu de caz cuprinde datele colectate înainte de începerea trainingului, modalitatea de analiză a acestora, preachizițiile esențiale, protocolul de predare și progresul până la încheierea trainingului. Diferențele majore dintre cele 5 modalități de implementare sunt relevante pentru a ilustra procesul de analiză și modalitatea de personalizare, punând accent pe nevoile individuale ale fiecărui caz în parte. Prezentarea noastră vă exemplifica fiecare componentă și va rezuma pașii necesari de la alegerea momentului de începere a trainingului, până la încheierea acestuia, alături de rezultatele obținute, propunând la final un protocol de analiză a cazurilor.